ایران

‏نفرین اگر “تـو” را به تمام جهان دهم شاعر: ‎#فاضل_نظری عکاس: ‎#روح‌الله_خسروی