نفرین اگر “تـو” را به تمام جهان دهم

شاعر: ‎#فاضل_نظری

عکاس: ‎#روح‌الله_خسروی