‏من همونیم که هر ﻭقت میرم مشهد

به همه میگم زنگ بزنید با آقا رﻭ به حرم حرف بزنید،

بعد که ﺯنگ میزنن راحت میشینم تو صحن

میگیرم دﻡ گوشم

عکس از صحبت های دیروز با یکی از دوستان در حرم حضرت زینب «س»