قبلا تو اینستاگرام مینوشتم

ولی عکسای حاج قاسمو پاک کرد

آنجا که نام حاج قاسم نیست، قرار نه، فرار باید کرد…

شادی روحش صلوات