علیرضا پناهیان

بشنوید، نگاه نو بر مشکلات

سخنرانی فوق العاده زیبای حجت الاسلام پناهیان درباره مشکلات زندگی و تنها مسیر رسیدن به سعادت و زندگی خوب در دنیا

پراکندگی صفوف

برادران عزیزهیچ چیز،به قدرت پراکندگی صفوف،نمی‌تواند انسان و قدرت او را تضعیف کندو او را از هدفش دور کند✌️ امام موسی صدر