سالگرد شیرین ترین روزای عمرم

روزایی که دمای هوا 49 درجه بود

به عشق حاج قاسم

فقط و فقط به عشق حاج قاسم

نَخَسته

هر روز از 7 صبح بیای جایی که مردم از دم درش هم جرات نمیکنن رد بشن و تا 7 – 8 ساعت بعد یه نفس کار کنی و حتی یک دقیقه هم نشینی به خدا شهیدای زنده شماهائید نَخَسته کاکو

تخت های خالی

امروز روز خیلی خوبی بود کلی بیمار بدحال بودن که به هوش اومدن کلی بیمار دیگه بودن که مرخص شدن اینجا همون جاییه که چند هفته پیش یه تخت خالی هم پیدا نمیشد …

حیدری از تخت 3

تخت 3 آی‌سی‌یو 4 تخت خیلی بدیه یه خانم جوونی روش بود حالش وخیم شد و نیاز به یه جراحی کوچیک داشت شوهرش همون لحظه اومد و این رو فهمید سنش زیاد بود و خیلی با شخصیت شروع کرد به اشک ریختن بقلش کردم و بهش دلداری دادم دلم طاقت نیاورد گفتم ان‌شالله حالش خوب […]

حاج علی وای‌فای

بهش می‌گفتیم حاج علی وای‌فایوای‌فایش به خدا وصله، موذن‌مون بودمیخواستیم زنش بدیم، قبول نکرد و گفت زن دست و پامو میبنده و نمی‌ذاره برم جنگ… مدت‌ها ازش بی‌خبر بودم تا اینکه امروز گفتن مدت ها پیش شهید شده و من بی خبر 😭

حسرت بوسه

حسرت بوسه

توی ICU4 بستری بود ، تخت 3 روزی که آوردنش گفتم آدم به این سالمی رو چرا باید بیارن اینجا چند روز گذشت و دیدم حالش هی بدتر و بدتر شد یک هفته نگذشته بود که دیدم بیهوشه و تمام بدنش باد کرده کسی که کرونا می‌گیره از روزی که گرفت دیگه نزدیک‌ترین عزیزاشم نزدیکش […]

راستی برای مرگ آماده ای؟

شهیدمرتضی آوینی: « راستی برای مرگ آماده ای؟اگر الان ملك الموت سر رسد و تو را به عالم باقی فراخواند هر چند با شهادت، آماده ای؟ دیدم كه نه! شهوت زیستن مرا به خاك بسته است، چنگ در خاك زده و ریشه دوانده است و می دانستم كه شهدا را پیش از این كه مرگشان […]