چشم ها با تو سخن می‌گویند

نمیدونم چشمات چه سرّی داره که اینجوری دلمو میلرزونه نمیدونم نمیدونم نمیدونم ولی میدونم احدی مثل تو دلمو نلرزونده یا من لا یقلب القلوب الا هو زیارت جامعه کبیره