خنده اش

خنده اش حتی یهودی را هدایت می‌کند مدح حیدر را همین جمله کفایت می‌کند

سحرخیز

‏زنگ هشدار موبایل مناسب برای من نیست، باید یه اپلیکیشن نصب کنم که سَرِ زمانِ تعیین شده، بهم لگد بزنه!!!

تبر

هر چه تبر زدی مرا زخم نشد! جوانه شد…

تولد داداش

۲۲ آذر، تولد بهترین داداش دنیا